Jesteś tutaj: Start / Nasz zespół

Nasz zespół

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Agnieszka Orzech prezes Fundacji

Absolwentka pedagogiki o specjalności doradztwo rehabilitacyjne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki, aktualnie studiuje psychologię kliniczną na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku.

Posiada uprawnienia nauczycielskie oraz uprawnienia instruktora pisma dla niewidomych Braille’a. Od kilku lat związana zawodowo z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupsku, gdzie pracuje jako tyflopsycholog i pedagog specjalny z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnymi intelektualnie z dodatkowym uszkodzeniem wzroku, słuchu, dysfunkcją aparatu ruchu, epilepsją, chorobami neurologicznymi. Od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje doświadczenia zdobywała współpracując z Polskim Związkiem Niewidomych. W latach 2009-2013 pełniła funkcję koordynatora do spraw Świetlicy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Od 2011 roku jest członkiem Zarządu Słupskiego Koła PZN. Współpracowała także z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Brała udział w kampaniach społecznych na rzecz osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Publicystka – pisze artykuły do czasopism poruszających problematykę niepełnosprawności. Jej artykuły ukazywały się m.in. w kwartalniku „Dłonie i Słowo”, wydawanym przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz w miesięczniku „Gazeta Mówiona” Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych.

Jako propagatorka idei włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego współpracowała także z takimi organizacjami i instytucjami jak: Fundacja vis Maior, Stowarzyszenie Kiwanis International Klub w Słupsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku czy Ośrodek Kształcenia Kadr Atena w Słupsku.

Sama jest osobą głuchoniewidomą. Prywatnie miłośniczka psów, nordic walkingu i ciekawych książek.

Joanna Pępko wiceprezes Fundacji

Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i doradztwa zawodowego.

Od ponad dekady pracuje z osobami poszukującymi zatrudnienia, motywując je do zmiany, pomagając w kierunku znalezienia pracy. Od 5 lat współpracuje z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym jako wolontariusz i tłumacz - przewodnik. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi, przepisów prawa pracy, doradztwa zawodowego, obsługi klienta, posiada uprawnienia trenerskie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz uprawnienia tłumacza przewodnika osób głuchoniewidomych. Ukończyła także 3- stopniowy kurs Języka Migowego dla Pracowników Służb Społecznych.

Efektywnie współpracowała przy realizacji projektów unijnych przez takie instytucje jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Prywatnie pasjonatka polskich Tatr i biegania.

Emilia Michalska przewodnicząca Rady Fundacji

Studentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od kilku lat współpracuje jako wolontariuszka z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku. Posiada doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. W latach 2011-2013 współprowadziła świetlicę edukacyjno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku zrzeszonych w słupskim Kole PZN. W ramach obowiązków zajmowała się organizowaniem i prowadzeniem zajęć plastycznych, imprez okolicznościowych oraz wycieczek dla podopiecznych świetlicy. Do jej zadań należało także pozyskiwanie sponsorów oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Od kilku lat udziela się również jako wolontariuszka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupsku, gdzie angażuje się w pracę z osobami niepełnosprawnymi sensorycznie, fizycznie i intelektualnie.

Prywatnie to artystyczna dusza, interesuje się historią sztuki, rysunkiem i grafiką.

Kira Chodoń wiceprzewodnicząca Rady Fundacji.

Absolwentka studiów 1-wszego stopnia na specjalności filologia germańska oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika społeczna z doradztwem społeczno - zawodowym. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Od kilku lat związana zawodowo z Warsztatem Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, gdzie pracuje jako terapeutka zajęciowa z osobami ze złożoną niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnymi intelektualnie z dodatkowym uszkodzeniem wzroku, słuchu, dysfunkcją aparatu ruchu, epilepsją, chorobami neurologicznymi.

Pomaga jako wolontariuszka w Kole PZN w Słupsku. Sama posiada niepełnosprawność słuchową.

Prywatnie interesuje się muzyką, sportem i podróżami. Lubi długie spacery i książki.

Beata Formella sekretarz Rady Fundacji

Absolwentka pedagogiki ogólnej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Ukończyła studia podyplomowe z pośrednictwa pracy oraz szereg szkoleń z zakresu pracy z klientem. Od wielu lat związana zawodowo z działalnością na rzecz osób poszukujących zatrudnienia. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z osobami bezrobotnymi jak i pracodawcami.

Prywatnie lubi spędzać czas na łonie natury z rodziną.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Na Zdjęciu Agnieszka Orzech

  Na Zdjęciu Agnieszka Orzech

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Joanna Pępko

  Na zdjęciu Joanna Pępko

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Emilia Michalska

  Na zdjęciu Emilia Michalska

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Kira Chodoń

  Na zdjęciu Kira Chodoń

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Beata Formella

  Na zdjęciu Beata Formella